Ofte stilte spørsmål

Her vinner mye informasjon om oss og om markedet.

1. Hvordan kan jeg bytte til EdE?

Vi er et ansvarlig og ærlig selskap og jobber for at du sparer penger. I tillegg er våre betingelser uten overraskninger og du har ingen bindingstid hos oss.

 

Tariffene våre er vanligvis opp til 15% billigere enn de store selskapene.

Ja, vi har kunder over hele landet med unntakene Ceuta og Melilla

Bytteprosessen er enkel. Du kan fylle ut sjemaet på vår nettside eller du kan sende oss siste fakturaens begge sider, en kopi av ditt NIE-kort/dokumentet og ditt pass samt informasjon om din bankforbindelse til contrato@escandinavaelectricidad.es.

Du har rett til å velge din strømleverandør. Du kan bestille på vår nettside eller du kan sende oss den siste fakturaen din, leiekontrakt, en kopi av ditt NIE-kort/dokumentet og ditt pass samt ditt lokale bankkontonummer til  contrato@escandinavaelectricidad.es. Dersom du en gang flytter videre, kan huseieren bytte navnet på avtalen uten noen som helst problemer.

Nei. Vi tar oss av alt som må gjøres. Men du må sjekke om du har noen form for vedlikeholdskontrakter og/eller forsikringer med det nåværende selskapet ditt. Vi dessverre ikke er autorisert til å avslutte dem.

Nei, det er helt gratis.

Aldri. Dette er garantert ved lov. Vi ordner gjennomføringen og vil informere deg når dette er gjort.

Etter at vi har meldt anlegget over til oss, pleier prosessen tar mellom 5 og 10 dager. Vi vil varsle deg når overgangsdatoen er bekreftet.

Aldri! En av våre viktigste fordeler er at vi ikke krever noen som helst form for bindingstid. Vi jobber hardt hver dag for at du skal bli værende hos oss.

Ditt forrige selskap vil kun fakturere deg fram til overgangsdatoen. Sjekk at du ikke har avtaler om tilleggstjenester.

Leverandøren din, på samme måte som hittil. Dersom du ønsker, kan du også selv legge den inn i Kundeområdet, sende den til epostadressen  clientes@escandinavaelectricidad.es eller ringe oss gratis på telefon +34 900 373 681 eller +34 931 845 583 dersom du ringer med et nork mobil.

 

 

Nei, å bytte leverandør krever ingen forandringer i den elektriske installasjonen din.

Selvsagt. Du kan endre både effekt og tariff når du bytter til oss. Dette kan du gjøre på våre hjemmesider når du bestiller strøm. Skulle du ønske å gjøre endringer senere, kan du emaile disse til contrato@escandinavaelectricidad.es eller på telefon +34 900 373 681 or +34 931 845 583.

Vi tar gjerne imot både privat- og bedriftskunder. Dersom du har flere anlegg, ta kontakt med oss.

Nei. Strømmåleren tilhører fortsatt din lokale netteier.

Selvfølgelig kan du! Ring oss og fortell oss hva du trenger: strøm til ditt hjem, din virksomhet, ditt andre hjem … Vi tar oss av alle ordningene og sørger også for at du sparer på strømregningene dine.

Våre kunder sparer opptil 15% på energiregningene, i henhold til deres forsyningsegenskaper og den avtalte tariffen.

For å opprette et kundeforhold, må du sende oss en kopi av sertifikatet for elektriske installasjoner (CIE) eller bulletinen for godkjent elektrisk installasjon (BRIE) sammen med en kopi av et nasjonal ID-kort/pass.

Vi vil ikke belaste deg, men netteieren vil fakturere deg følgende utgifter gjennom oss:

 • Tilknytningsavgift: 19,70 € + IVA / IGIC for hver kW som det søkes for i.f.t din bolig
 • Utvidelsesavgift: 17,37 € + IVA / IGIC for hver kW som det søkes for i.f.t. området
 • Administrasjonsavgift: 9,04 € + IVA/IGIC for hver sak.

2. Jeg er allerede kunde

Fakturaene sendes via e-post eller vanlig post. For vår egen del anbefaler vi at du velger per e-post. I tillegg til å motta fakturaen hurtigere, er du med på å spare miljøet.

Det er avhengig om faktureringsperioden din er månedlig eller hver andre måned. Når det gjelder dagen i måneden vil dette variere avhengig av når distributørselskapet ditt sender oss måleravlesningen. Fra og med 2019 vil vi alle ha månedlig fakturering.

På fakturaen vil du finne forfallsdato, som er den datoen som kontoen din vil bli belastet. Dersom du har valgt en fast betalingsdag, uavhengig av forfallsdatoen, blir regningen belastet på den valgte datoen.

Vi er her for å hjelp deg. Du kan ringe oss gratis på +34 900 373 681 eller +34 931 845 583 eller du kan sende oss en e-post til clientes@escandinavaelectricidad.es. Vi vil mer en gjerne hjelpe deg.

Hvis du har strømmåler med aktivert fjernstyring vil fakturaene ta utgangspunkt i faktisk forbruk. Hvis du derimot har en analog måler, vil det avhenge av om netteier har kunnet lese av strømmåleren din eller hvis du selv har gitt dem avlesningen. Hvis ingen av delene er utført, vil netteieren estimere en målerstand.

Ja. Du kan sende avlesingen ved å gå inn på ditt kundeområde, sende en epost til  factura@escandinavaelectricidad.es eller ringe oss gratis på +34 900 373 681 or +34 931 845 583.

Fakturaen er oppdelt slikt:

 • Effekt: dette er en fast pris, uavhengig av forbruk. Effekten beregnes ved å multiplisere antall dager i fakturaperioden med effektprisen. (Den regulerte effektprisen inkluderer leverandørens margin)
 • Forbruk: Forbruket beregnes ved å multiplisere forbruk i kWh med kraftprisen. (Den regulerte forbruksprisen inkluderer leverandørens margin
 • Målerleie: er prisen som nettselskapet ditt har for bruk av måleren. Dersom du eier måleren selv vil dette ikke bli fakturert.
 • Elskatt: er en skatt som er regulert av regjeringen. Den blir pålagt på summen av effekt og forbruk og begge multipliseres med 1,0511269632.
 • MVA: Avhenger av geografisk område: Dersom leveransen er på fastlandet og Balearene er denne avgiftsatsen for øyeblikket 21%. Hvis det er på Kanariøyene vil denne være 3% for energi, kraft og forbrukeravgift, og 7% for utleie av utstyr.

Forsyningene med strøm opptil 15 kW har fra 1. juni 2021 tilgang til bompenger 2.0TD med timediskriminering på 3 perioder: topp. slett og dal. Hver av disse periodene har en annen pris for energi. Vi forklarer hva de består av:

 • Høyt forbruk: Mandag til fredag fra 10:00 til 14:00 og fra 18:00 til 22:00 Dette er den dyreste tidsluken, så vi anbefaler at du reduserer strømforbruket så mye som mulig i løpet av disse timene på dagen. Unngå å bruke apparater som bruker mest i denne perioden, for å kontrollere kostnadene for strømregningen.
 • Flatt forbruk: Mandag til fredag fra kl. 08.00 til 10.00, fra kl. 14.00 til 18.00 og fra kl. 22.00 til 00.00. I dette båndet har energi en gjennomsnittspris.
 • Lavt forbruk: Mandag til fredag, fra 00:00 til 08:00 og 24 timer, lørdager, søndager og nasjonale helligdager. Dette er stripen der strøm er billigst, så vi anbefaler at du utfører de aktivitetene som krever større forbruk innen disse timene (sett vaskemaskinen, tørketrommelen, oppvaskmaskinen eller ovnen).O

3. Andre spørsmål

Ved enhver form for endring, både i kraft eg tariff, vil ikke vi ta noe betalt, men det vil ditt nettselskap.

Senking av effekt: Du må kun betale tilkoblingsavgift (9,04 € + IVA/ IGIC)

Økning av kraften: Du må sørge for at strømbolletinen din er oppdatert og anlegget tåler det økte uttaket. Hvis dette ikke er tilfelle, må du be om et Sertifikat for elektriske installasjoner (CIE) eller en Bulletin for godkjent elektrisk installasjon (BRIE) som skal utstedes av en autorisert elektriker. Kostnadene knyttet til selve økning av kraften vil være:

 • Utvidelsesavgift: € 17,37 + IVA / IGIC for hver ekstra kW som det søkes for.
 • Tilknytningsavgift: 19,70 € + IVA / IGIC for hver ekstra kW som det søkes for.

Tariffbytte: Hvis du har normalisert effekt, vil kostnaden være € 9,04 + IVI / IGIC. Dersom effekten ikke er normalisert må dette gjøres før du kan endre tariffen.

Selvfølgelig. Så fremt sertifikatet for elektriske installasjoner (CIE) eller bolletinen for godkjent elektrisk installasjon (BRIE) er under 20 år, kan du foreta enhver form for kontraktsendring ved å sende opplysningene til den nye innehaveren til info@escandinavaelectricidad.es. Du kan også ringe oss gratis på +34 900 373 681 eller +34 931 845 583.

Nei. Vi tilby ikke dette og du må du henvende deg til de store selskapene.

I prinsippet er det distributørene som ansvarlige for å løse problemer med leveranser, men i tvilstilfeller, ta kontakt med oss! Vi vil hjelpe deg med eventuelle spørsmål og gi deg råd om hva du bør gjøre.

Under vil du finne telefonnumrene for å melde feil til alle distributørene. Du vil også finne nødnummeret på din fakturaen.

Endesa Distribución:
900 850 840 (Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla la Mancha)
900 848 900 (Aragón, Castilla y León, Navarra, La Rioja og C.Valenciana)
800 760 706 (Catalonia)

Iberdrola Distribución:
900 171 171

Unión Fenosa Distribución:
900 111 999
900 111 444

Hidrocantábrico Distribución:
900 907 001

Viesgo Distribución:
900 118 866

Den spanske strømprisen er en av de høyeste i Europa. Vi kan prøve å endre våre forbruksvaner i hverdagen for å ha et mer effektiv energiforbruk og lavere strømutgifter.

For mange husholdninger kan det totale energiforbruket reduseres med minst 10% per år ved enkle grep som vil ha en positiv effekt både på miljøet og på strømregningen.

Dette skjer fordi du ennå ikke har fått aktivert fjernavlesning. 1. januar 2019 vil alle målerne være byttet ut og estimerte avlesninger historie.

Effekten måles i kW og er en fastavgift uavhengig av ditt forbruk i kWh. Effekt regulerer hvor mange elektriske apparater du kan bruke samtidig uten at sikringene begynner å hoppe. Det lønner seg å sjekke at ditt uttak er på riktig nivå.

Nei, prisen vil være den samme.

En CIE eller elektrisk bulletin er et dokument som garanterer at den tekniske tilstanden er i.f.t. lovkrav. Den er gyldig i 20 år, og det er obligatorisk for både nye og eldre bygninger.

I samsvar med bestemmelsene i Royal Decree 1085/2015, 4. desember, kan du finne informasjon og anbefalinger om energieffektivitet gjennom forskjellige offisielle institusjoner, som National Commission of Markets and Competition (CNMC) og Institute for Diversification and Saving of Energi (IDAE). I tillegg kan du også kontakte de kompetente institusjonene i det autonome samfunnet.
Informasjon om energieffektivitet fra CNMC

• På nettstedene: https://www.cnmc.es og her.
• På telefon: 914 329 600

Informasjon om energieffektivitet fra IDAE

• På nettet: https://www.idae.es
• På telefon: 913 146 673
• På e-post: citizen@idae.es
• Med post: Madera 8, 28004, Madrid (Spania)

I samsvar med bestemmelsene i Royal Decree 1085/2015, 4. desember, kan du finne informasjon og anbefalinger om energieffektivitet gjennom forskjellige offisielle institusjoner, som National Commission of Markets and Competition (CNMC) og Institute for Diversification and Saving of Energi (IDAE). I tillegg kan du også kontakte de kompetente institusjonene i det autonome samfunnet.
Informasjon om energieffektivitet fra CNMC
• På nettstedene: https://www.cnmc.es og https://www.cnmc.es/sites/default/files/energia/consumidores/201610_Enlaces%2520eficiencia%2520energ%C3%A9tica%5B1%5D.pdf
• På telefon: 914 329 600
Informasjon om energieffektivitet fra IDAE
• På nettet: https://www.idae.es
• På telefon: 913 146 673
• På e-post: citizen@idae.es
• Med post C / Madera 8, 28004, Madrid

Du har rett til å trekke deg fra kontrakten din med Escandinava de Electricidad innen en maksimal periode på 14 kalenderdager fra datoen for kontrakten. Har du forbrukt strøm i den perioden, må du betale for forbruket. Dersom strømmen er endret, eller utvidelse eller kobling ved ny forsyning, må du også betale kostnadene videreført av distributøren. For å trekke deg fra kontrakten må du sende et brev til Escandinava de Electricidad S.L.U, Floridablanca, 66, Local 9 F, 08015 Barcelona (Spania) eller fylle ut angrerettskjemaet som du kan laste ned her og sende det på e-post til clientes@escandinavaelectricidad.es.

Hva sier kundene våre?

“Jeg har hatt Escandinavia de Electricidad i ett år. Jeg er meget fornøyd med selskapet, jeg mottar alle fakturaene per e-post til riktig tid, og all kommunikasjon foregår på engelsk.”

Stuart, Alicante

“Faren min er forholdsvis gammel, og vi har ikke hatt noen problemer siden vi byttet til Escandinava de Electricidad. Kundeservicen er meget vennlig og de løser enhver utfordring som vi har hatt under en og samme telefonsamtale. Tusen takk for måten dere behandler min far på. Det gir meg trygghet.”

Begoña, Valencia

“Jeg har anbefalt Escandinava de Electricidad til vennene mine. Jeg sparer 15% i forhold til den forrige leverandøren min. Fakturaene er enkle, klare og uten overraskelser. De har ikke forsøkt å legge til noen former for vedlikeholdskontrakter. Dette problemet hadde med mitt forrige selskap.”

Cristina, Madrid

Byttet til Escandinava de Electricidad skjedde raskt og greit, og damen på Kundeservice forklarte meg tydelig hva jeg skulle gjøre. Siden jeg har vært hos dere har jeg merket at jeg har spart mange penger på min strømregning”.

Sara, Barcelona